03 03 2011

BİNİ İCİL AŞİRETİ TARİHİ

BİNİ İCL AŞİRETİ

Bini İcill Aşireti ARAP asılı müslüman büyük çoğunluğu sunni ve şafi mezhebine mensuptur. yemenden gelen akadlar Akadlar (M.Ö. 4000 - M.Ö. 2100), M.Ö. 4 binde Arap Yarımada'sından Mezopotamya'ya ilk gelen ve yerleşen Sami asıllı bir kavimdir. Akad kralı Sargon Sümerleri yenmiş ve bu devleti kurmuştur.
Devletin başkenti Akad'dır. İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır. Sümerliler'in kuzeyinde, Fırat Nehri boylarında tarihte ilk bilinen imparatorluğu kurdular. Sümer kültüründen etkilendiler ve bu kültürü Ön Asya'ya yaydılar. Sargon'un ölümünden sonra devlet zayıfladı ve Sümerliler tarafından ortadan kaldırıldı (M.Ö. 2100).

Sami kökenli bir halk olan Akadlar (veya Akkadlar) 3. binyılın ortalarında yaklaşık iki yüzyıl boyunca Mezopotamya'da hüküm sürmüştürler. Bütün Mezopotamya'yı egemenlikleri altına alan ilk topluluk oldukları gibi idarecileri önceki Kent Kralı imgesinin yerine Evrenin Kralı simgesini ortaya çıkarmışlardır. Bu kavramı belki de ilk kullanan topluluk olarak Akadlar kültürel anlamda Sümerlerin mirasçılarıdırlar ve Sümer kültürünü büyük oranda benimsemişlerdir.

Akad sülalesinin kurucusu Sargon ve torunu Naram-Sin Akad İmparatorluğunun en önemli liderleri olmuşlardır. Akadların zayıflama döneminde Sümer kentleri tekrar egemenliklerini elde etmiş ve 3. Ur Sülalesi'nin Mezopotamya'daki yükselişiyle birlikte Akadların dönemi son bulmuştur.
Akadlar soyunda gelen aşiret Tarihte benü icl olarak biliyor 485 ile 528 yıları arasında hire (ırak) bölgesine göç eden tarihte benü icl olarak bilinen aşiret orada diğer arap kabileleri ile uzunlu yılar sasani (iran) mücadele etmek zorunda kalmışlardır. bunun örneği ise Zû Kâr Savaşı ve Arap-Sâsânî arasında yapılan savaşta net bir şekilde görünmüştür. Benû İcl ve Iyâd olmak üzere irili ufaklı birtakım kabileler Bekrîlerin
yanında yer aldı. İki taraf Benû Bekr’in su kuyusu olan Zû Kâr’da karşı
karşıya geldi ve Bekrîler’in önderliğini yaptığı Arap kabileleri kendilerinden
güç olarak hayli üstün olan birleşik Fars ordusuna karşı ciddi bir
direniş gösterdi.
Arap kabilelerinden oluşan ordunun sağ kanadının
komutanı Bekrîlerin şefi olan Yezîd b. Müsehhir eş-Şeybânî, sol kanadının
başında da İcl kabilesinin şefi Hanzala b. Sa’lebe vardı. Savaş esnasında Arap
savaş geleneğine uygun olarak kahramanlık naraları ve şiirlere genişçe yer verilmesi
dikkat çekmektedir.
kaynak :Taberî, II, 154.

Çölün avantajlarını ve savaş manevralarını iyi kullanan
Araplar, Fars ordusunu bozguna uğrattı. Savaşta kadınların ve özellikle
İyâd kabilesinin önemli yararlılıklar gösterdikleri nakledilir.Rivayete
göre İyâd kabilesi başlangıçta Fars ordusu saflarında bulunuyordu, ancak
gizlice Bekrîler’le anlaşarak savaşın kızıştığı sırada çözülüp kaçmaya
başladılar ve böylece Fars ordusunun dağılmasına sebep oldular.
kaynak :Taberî, II, 144.

""savaşın Hz. Peygamber’in risaletinin ilk yıllarında vuku
bulduğunu söyledikten sonra, mucizevi bir şekilde Resulüllah’ın Zû Kâr’da Araplar’ın
Sâsânî ordusunu yendiğini haber verdiğini nakleder""
kaynak :Taberî, II, 165
uzun yıllar yaşamlarını fırat ile dicle nehirleri arasında yaşmlarını sürdüren aşiret islamın başlasıyla birlikte islamı yaymak ve yeni fetihler için hz ömer zamanında kuzeye doğru fırat kıyılarını takip ederek suriye göç sırasında dağılan aşiret bugünün adıyla harran bölgesine gelmişler. osmanlı zamanında ceys aşiretleri fedorosyonuna katılan bini icil aşireti dağılmış ve yıpranmış olan aşiret bunun için bini yusuf aşireti himayesine girmiştir..son osmanlı zamanında ve cumhuriyet döneminde artan nüfüsu ile ilermeler sağlamış ve tekrar güçlü bir şekilde bağımsız bir aşiret olmuştur.. günümüze kadar varlığını koruyan genelek örf ve adetlerine bağımlı aşiret olarak yaşamları sürdürmektedir.
kurtuluş savaşında, şanlıurfada bulunan diğer aşiretlerle birlikte mustafa el halaf komutasında bini yusuf aşireti çatısı altında toplanarak şanlıurfanın düşman işgalinde kurtulmasında etik bir rol oynamıştır. türkiyen ve şanlıurfanın en büyük aşiretlerindedir. aşiret şuanda şanlıurfa merkez ,bozova,akçakale, adana ve harran ovasında geniş topraklarada yaşamlaranı sürdürmektedir.
yarıca ırak ve suriyede bini icl aşiretleri bulunmaktadır

bini icil aşireti üç koldan oluşmaktadır.

1. Şanlıurfa merkez /şeyhçoban köyü (bini icil şeyhçoban)
BİNİ ICIL ŞEYHÇOBAN GASASA ,CALAATA, ĞAVALDI, ELBUCED E 4 BÖLÜMDÜR
2. Harran merkez ve köyleri / akçakele (bini icil harran )
3. Bozova ve köylerinde /viranşehir (bini icil arap alliyenler)
 

6892
0
0
Yorum Yaz